Perspectives

„Perspectives“ („Perspektyvos“) yra naujas daugialypės ir konstruktyvios Europos žurnalistikos vardas.

Iš dalies finansuojama Europos Sąjungos, „Perspectives“ iniciatyva buria žurnalistus iš Čekijos, Vokietijos, Slovakijos, Lenkijos, Vengrijos, Lietuvos ir Ukrainos.

Žurnalistai bendradarbiauja tarptautinės redakcijos principu, kad pateiktų tarpvalstybiniu mastu svarbias publikacijas. Kertiniai šio bendradarbiavimo principai yra redakcinis nepriklausomumas ir atskaitomybė skaitytojams. Dirbdami kartu, partneriai siekia etiškos, aukštos kokybės žurnalistikos.

Rinktines „Perspectives“ publikacijas iš skirtingų Europos redakcijų, tarp jų ir NARA, pamatykite čia.

Daugiau

Investicija į žurnalistiką yra investicija į mus visus. Palaikykite NARA darbą finansiškai:

Contribee